Etämyynnin ehdot

 • Etämyynnillä tarkoitetaan kaupankäyntiä, jossa kauppa tehdään kokonaan verkkopalvelussa tai muun etäviestimen, kuten puhelimen tai sähköpostin välityksellä. Etämyynnin ehdot eivät täyty, jos ostaja on ennakkoon tutustunut ajoneuvoon myyjäliikkeessä. Huutokauppa ei kuitenkaan ole etämyyntiä.

 • Palautusoikeus koskee yksityiskäyttöön hankittua, käteisellä tai osamaksulla ostettua autoa. Palautusoikeus ei koske ammatti- tai kilpailukäytössä ollutta tai jälleenmyyntitarkoitukseen hankittua autoa.

 • Kuluttajalla on oikeus peruuttaa kauppa 14 vuorokauden kuluessa ostetun ajoneuvon tai tuotteen vastaanottamisesta. Jos ostaja haluaa peruuttaa kaupan, hänen on tulee ilmoittaa kaupan peruuttamisesta Rami’s Auto Oy:n ajoneuvon myyneeseen toimipisteeseen 14 vuorokauden kuluessa tuotteen tai ajoneuvon vastaanottamisesta.

 • Voitte käyttää AKL:n peruuttamislomaketta, jonka saatte myyjältämme, mutta sen käyttö ei ole pakollista. Asiakkaan tulee lähettää täytetty lomake tai muu kirjallinen ilmoitus peruuttamisesta viimeistään 14 päivän kuluttua tilauksen vastaanottamisesta kirjallisesti. Peruuttamisen otsikoksi tulee kirjoittaa ”Kaupan peruuttaminen” ja ilmoituksessa tulee yksilöidä asiakkaan nimi, ajoneuvon tiedot (merkki, malli ja rekisterinumero), tilaus-ja toimituspäivämäärä, toimipiste ja asiakkaan tilinumero IBAN-muodossa. Mikäli tilausta ei ole vielä ehditty toimittaa ja asiakas haluaa peruuttaa tilauksensa ennen toimitusta, hänen tulee ottaa viipymättä yhteyttä myyjään.

 • Mikäli asiakas ei ilmoita kaupan peruuttamisesta myyjälle 14 päivän määräajan kuluessa, asiakas menettää peruuttamisoikeutensa. Pelkkä tuotteen palauttaminen tai noutamatta jättäminen ei oikeuta kaupan peruuttamiseen. Peruuttamisoikeutensa käyttämiseksi asiakkaan tulee toimia näissä ehdoissa yksilöidyllä tavalla.

 • Jos asiakas peruuttaa etämyyntisopimuksen, hänen on palautettava vastaanottamansa tavara, ajoneuvo tai tuote viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä (KSL 6 luvun 17 §).

 • Palautettavan auton tai tuotteen tulee olla teknisesti ja muutoin samassa kunnossa kuin se oli asiakkaalle luovutettaessa.

 • Jos uusi ajoneuvo tai tuote on otettu käyttöön, on ostajalla velvollisuus korvata peruuttamistilanteessa ajoneuvon tai tuotteen arvonalennus.

 • Jos kyseessä on käytettynä myyty ajoneuvo, palautushetkellä asiakas on ajanut sillä enintään viisisataa (500) kilometriä.

 • Mahdolliset pesu- ym. puhdistuskustannukset vähennetään palautettavasta summasta.

 • Auton mukana tulee olla kaikki autoon kuuluvat asiakirjat, vakiovarusteet sekä kauppahintaan kuuluneet lisävarusteet ja avaimet.

 • Rami’s Auto Oy tarkistaa yhdessä asiakkaan kanssa, että auto täyttää edellä mainitut palautuksen ehdot.

 • Ostajalle ei palauteta ajoneuvon tai tuotteen siirto-, kuljetus- tai muita kuluja (KSL 6 luvun 17 §).

 • Jos tuote ei ole samassa kunnossa kuin kaupantekohetkellä ja/tai kaikkia asiakirjoja, varusteita ja avaimia ei palauteta, palautettavasta kauppasummasta vähennetään ajoneuvon tai tuotteen arvon alenemista vastaava summa ja puuttuvista asiakirjoista ja avaimista mahdollisesti koituvat kulut.

 • Jos ajoneuvo tai tuote on otettu käyttöön, on ostajalla velvollisuus korvata peruuttamistilanteessa ajoneuvon tai tuotteen arvonalennus.

 • Rami’s Auto Oy palauttaa auton kauppahinnan vähennettynä toimituskuluilla. Mikäli autossa on osamaksurahoitus, vähennetään palautettavasta summasta mahdollisesti jäljellä oleva luotto (maksetaan rahoitusyhtiölle) sekä siihen liittyvät rahoituskustannukset (korko, perustamiskulut jne.).

 • Palautussumma maksetaan asiakkaan ilmoittamalle tilille neljäntoista (14) vuorokauden sisällä auton palautuksesta.

 • Jos Rami’s Auto Oy huomaa ostajan palauttamassa ajoneuvossa tai tuotteessa puutteita myöhemmin, jotka ovat syntyneet ajoneuvon tai tuotteen ollessa ostajan hallussa, on Rami’s Auto Oy:lla oikeus hakea tuotteen palauttaneelta ostajalta takaisin ajoneuvon tai tuotteen arvon alenemista vastaava summa.

 • Ensisijaisesti riita-asiat pyritään ratkaisemaan jälleenmyyjän ja asiakkaan välisillä neuvotteluilla. Lisätietoa ja apua riita-asioiden käsittelyyn saat myyjiltämme.

 • Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.